Ocak 2018 Konut Kira Artış Oranı hesabı için, her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir. Peki açıklanan bu oranlara göre Ocak 2018 Konut Kira Artış Oranı nedir ?

TEFE-TÜFE Nedir ?

Öncelikle bu terimlerin ne anlama geldiğini ele almak gerekiyor. TEFE ve TÜFE birbiri ile çok karıştırılabilen kavramlardır. Kısaca, TEFE ile fiyat artışları yani maliyetler belirlenirken, TÜFE ile fiyat artışlarında yaşanan talebin yönü belirlenmektedir.

TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon rakamlarına göre hesaplanması, 1 Temmuz 2012 itibari ile yürürlüğe girmiş olan  “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu”nun 344. Maddesine göre yapılmaktadır. İlgili madde gereğince TÜİK’in belirlediği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranını geçmemek kaydı ile kira artışı belirlenmektedir.

Nasıl Hesaplama Yapılır ?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Aralık) aynı ayına göre değişim, (% 15,47)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Aralık-2016 / Aralık 2017) (% 15,82)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

Ocak 2018 Kira Artış Oranı Nedir ?

TUİK ‘in açıklamış olduğu Aralık 2017 verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi  (Yİ-ÜFE) değişim oranları;

Bir önceki aya göre (Kasım 2017) %1,37

Bir önceki yılın Aralık ayına göre (Aralık 2016) % 15,47

Bir önceki yılın aynı ayına göre (Aralık 2016) % 15,47 ve

12 Aylık ortalamaya göre % 15,82  olarak açıklanmıştır.

Bu rakamlara istinaden 2018 Ocak ayı kira artış oranı Yİ-ÜFE değeri 12 aylık ortalama değeri olan % 15,82 olarak uygulanacaktır.

Ev Sahibi – Kiracı İlişkisi

6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”nun 344.’üncü maddesi ile belirlenen Yİ-ÜFE artış oranına göre artırılan kira oranları, düzenlendiği tarih itibariyle mevcut ayın değerleri göz önünde bulundurularak “Ev sahibi ve Kiracı” arasında yapılan kontrata direkt olarak etki etmektedir. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereği bu rakamlar farklılık gösterebilir. Ancak uygulanabilecek en yüksek kira artış oranı 12 aylık Yİ-ÜFE ortalama değerinden fazla olamaz. Ayrıca bu kural 1 yıldan daha uzun süreli sözleşmelerde de geçerlidir.

2016 Ocak Döneminden 2018 Ocak Dönemine Kadar Olan Yİ-ÜFE (12 aylık ortalama ) Değerleri

MEVCUT YIL MEVCUT AY 12 AYLIK ORTALAMA Yİ-ÜFE
2016 Ocak % 5,28
2016 Şubat % 5,50
2016 Mart % 5,61
2016 Nisan % 5,47
2016 Mayıs % 5,19
2016 Haziran % 4,97
2016 Temmuz % 4,77
2016 Ağustos % 4,91
2016 Eylül % 4,07
2016 Ekim % 4,51
2016 Kasım % 4,07
2016 Aralık % 3,93
2017 Ocak % 4,30
2017 Şubat % 4,96
2017 Mart % 5,87
2017 Nisan % 6,89
2017 Mayıs % 8,01
2017 Haziran % 9,02
2017 Temmuz % 9,98
2017 Ağustos % 10,94
2017 Eylül % 12,05
2017 Ekim % 13,26
2017 Kasım % 14,47
2017 Aralık % 15,38
2018 Ocak % 15,82

Kaynak : Emlakkoalisyonu

İlgili Makaleler

CEVAP YAZIN

E-Postanız YAYINLANMAZ.