Kat karşılığını arsasını müteahhite verenlerin sayısı giderek artıyor.  Mağduriyetler  yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken konuları kısaca gözden geçirmemizde fayda var.

  • Sözleşmede tüm aşamaların çok net ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir
  • Taşınmaz sahibinin sözleşmenin imzalanmasından itibaren sözleşme konusu taşınmazı müteahhidin imzasını almadan devir, temlik ve ferağ edemeyeceği kayıt altına alınmalı, ayrıca sözleşmede tapuya şerh düşülmelidir
  • Müteahhidin sözleşme şartlarına uygun olarak yapmayı taahhüt ettiği konutları alt yapı ve çevre düzenlemesi tamamlanmış bir şekilde en geç ne zaman teslim edeceği kayıt altına alınmalıdır.
  • Müteahhidin mimari, statik, elektrik, peyzaj ve alt yapı ile ilgili tüm masrafların kendisine ait olmak üzere tapuyu arsa sahibi adına çıkartarak projeyi inşa etmesi gerekmektedir.
  • Her bağımsız bölüm için proje üzerinde  arsa sahibi ve müteahhidin imzası olmalı ve bu suretle taraflara ait daireler ve bağımsız bölümler belirlenmiş olmalıdır.
  • Uygulama sırasında imar durumu ya da pazar şartlarından dolayı projeyi değiştirmek gerektiğinde arsa sahiplerinin ve müteahhidin müşterek karar alması gerekmektedir.
  • Sözleşmede yükümlülüklere aykırılıkların mecbur sebepler haricinde cezai şartlar  gerekmektedir

İlgili Makaleler

CEVAP YAZIN

E-Postanız YAYINLANMAZ.