İmar Durumuna İtiraz Edilebilir Mi ?

İmar uygulaması yapılan yere ait yapı adalarını, yolları, bunların yoğunluğunu ve düzenini gösteren plana imar planıdenilmektedir. İmar planları; büyükşehir belediyeleri, belediyeler, valilikler ya da özel kanunların planlama yetkisi verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanır.

İmar durumu ise imar planı ve imar yönetmeliği çerçevesinde söz konusu bölgenin nasıl kullanılabileceğini gösteren belgedir, arsaya yapılacak olan yapının özellikleri imar durumunda açıklanmaktadır. Bir arsanın imar durumuna bakarak o arsanın yapı nizamını, kat adedini, ön/arka/yan bahçe mesafesini, saçak seviyesini,
yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafesini, inşaat emsallerini ve diğer tüm yapılaşma imkanlarını öğrenmek mümkündür. “İmar durumuna itiraz edilebilir mi? İmar duruma itiraz etmenin şartları var mıdır?” gibi sorularınızı aşağıda sizin için cevapladık…

Bir arsaya ait imar durumunu öğrenmek için dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile o arsanın bağlı olduğu belediyeye gidip müracaat edilmesi gerekir. İmar durumu sorgulama işlemi esnasında imar durumuna itiraz edilemez, itirazlar için imar planının askı süresinde başvurulması gerekir. İmar planları bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. İlanın asıldığı günden itibaren 30 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. Bu 30 günlük süre, genel düzenleyici işleme karşı yapılacak itiraz süresidir. Bu ilanlar genellikle imar şefliklerinin panosuna asılır.

Askı süresi içince yapılan itirazdan sonra, belediye başkanlığı itiraz talebini ve söz konusu gayrimenkulun imar planını belediye meclisine gönderir. Belediye meclisi elindeki belgeleri inceler ve 15 gün içerisinde kesin bir karara bağlar.

Emlak Koalisyonu

İlgili Makaleler

CEVAP YAZIN

E-Postanız YAYINLANMAZ.