Pek çok alacaklı kişi, borcunu alabilmek için borçlunun tapusuna haciz işlemi uyguluyor. Özellikle yeni mülk almak isteyenler ise alacağı mülkün tapusunda haciz olup olmadığı merak ediyor. Bunun için hacizli tapu sorgulama nasıl yapılıyor?

Haciz işlemleri, İcra ve İflas kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunen alacaklılar, borcunu tahsil etmek için borçluya karşı haciz işlemleri başlatabiliyor.

İcra Müdürü, borçluya ait olan veya olmayan taşınmaz mallara haciz koyabiliyor. Taşınmaz mallara konulan hacizler, tapuya da şerh edilebiliyor.

Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebiliyor.

Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmünde oluyor. Her alacaklı mensup olduğu derece namına satış talebinde bulunabilir.  Hacizleri evvelki dereceden artacak bedeller için muteber olan alacaklılardan her biri dahi mensup olduğu derece namına satış isteyebilir.

Peki, bir tapuda haciz olup olmadığı nasıl öğrenilir? Hacizli tapu sorgulama nasıl yapılır?

Hacizli tapu sorgulama; taşınmazın bağlı olduğu Tapu Müdürlüğünden yapılabiliyor. Ayrıca, turkiye.gov.tr adresinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sistemine de giriş yapılarak sorgulama yapılabiliyor.

Kaynak: Emlakkulisi

İlgili Makaleler

CEVAP YAZIN

E-Postanız YAYINLANMAZ.