Kira sözleşmesi imzalayan mal sahibi ile kiracı bazı hak ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Peki, evini kiraya veren mal sahiplerinin yasal hakları nelerdir? İşte ev sahibi hakları 2017..

Başta konut olmak üzere gayrimenkul kiralamalarında taraflar yaptıkları anlaşma doğrultusunda aralarında kira sözleşmesi imzalamaktadır.

Kira sözleşmesini imzalayan mal sahibi ile kiracı bazı hak ve sorumluluklara sahip olmaktadır. Bu hak ve sorumluluklar Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bulunmaktadır.

Peki, evinizi kiraya verdiğinizi düşünelim. Bu durumda evini kiraya veren mal sahibinin hakları nelerdir?

Ev sahibinin hakları 2017

1-) Ev sahibi kiracıya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olması halinde, ihtarname çekme hakkına sahip olur. Örneğin kiracının aidatını ödememesi, komşuluk ilişkilerine önem vermemesi ve kira kontratında yazan herhangi bir maddeye riayet etmemesi gibi.

2-) Kiracı evi kendi zevkine, kendi ihtiyacına göre yaptığı tadilatlar, ev sahibi ödemek zorunda değildir. Bu ücretlerin kiracı tarafından karşılanması gerekmektedir.

3-) Ev sahibi, kanunda belirtilen haklı nedenlerden birinin doğması halinde kiracısına tahliyesi için dava açabilir. Tahliye nedenleri arasında; kiracının kira parasını ödeyememesi; ev sahibinin veya birinci dereceden yakınlarının o konuta ihtiyacı olması; kiracının eve taşındıktan sonra tahliye taahhüdünü imzalamış olması; Evde zorunlu olarak bir tadilat yapılması; Bir diğer tahliye nedeni ise kiraya konu olan evin satılmış olması ve yeni ev sahibinin bu eve ihtiyacı olması olarak sıralanabilir.

4-) Ev sahibi, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlü bulunmaktadır.

5-) Ev sahibi kira tespit davası açabilir. Bunun için söz konusu evin değerinde bir artışın olması gerekmektedir. Dava, Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esaslar doğrultusunda açılır.

Emlak Koalisyonu

İlgili Makaleler

CEVAP YAZIN

E-Postanız YAYINLANMAZ.